Tannhelseforsikring

Tannhelseforsikring avvikles.

GettyImages-672160491_sm.jpg

Tannhelseforsikringen avvikles som en kollektiv medlemsforsikring f.o.m. 01.01.2023. Det vil derfor ikke være mulighet for å kjøpe denne forsikringen lengre.

De medlemmene som allerede har forsikringen vil motta et eget brev vedrørende avviklingen.