Innboforsikring - Student

Rimelig innboforsikring for deg som er studentmedlem.

innboforsikring.jpg

Studentmedlemmer kan kjøpe rimelig innboforsikring, som dekker innbo og løsøre inntil kr 300 000. Forsikringen dekker også hendige uhell, slik som at PC eller kamera mistes i gulvet.

Egenandel ved skade er kr 3 000. Blir sykkelen din stjålet og den er registrert i FG-godkjent sykkelregister så blir egenandelen redusert til kr 1 000.

Spørsmål og svar