Innboforsikring - Student

Rimelig innboforsikring for deg som er studentmedlem.

innboforsikring.jpg

Studentmedlemmer kan kjøpe rimelig innboforsikring, som dekker innbo og løsøre inntil kr 300 000. Forsikringen dekker også hendige uhell, slik som at PC eller kamera mistes i gulvet.

Egenandel

Generell egenandel er kr 3000. 
Egenandel ved tyveri av sykkel/el-sykkel er kr 2000. Er sykkelen registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen kr 1000. 

Spørsmål og svar