Forsikringsleverandører

NJs medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskap:

Tryg

Livsforsikring 

Uføreforsikring

Kritisk sykdomsforsikring 

Personforsikring

Innboforsikring

Barneforsikring

Familieulykkesforsikring

Studentforsikring  – Tyveri og ulykke

Privat skadeforsikring – som f.eks: hus, bil, hytte, mc og båt

Yrkesskadeforsikring 

Sykeavbruddforsikring

Kontorforsikring

Verdigjenstandsforsikring 

 

Vertikal Helse 

Helseforsikring 

 

Gouda 

Reiseforsikring

 

KLP

Tjenestepensjon