Helseforsikring

Kutt ventetiden - NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling.

helseforsikring.jpg

Helseforsikringen finner frem til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Slik er du sikret en kvalitetsmessig god behandling. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen.

Dette dekkes av forsikringen:

  • Spesialistkonsultasjon innen 10 dager.
  • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager.
  • Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling.
  • Dekning av alle kostnader til behandling, reise og opphold.
  • Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter.
  • Ubegrenset ansvarstid.
  • 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle.

 

Nye vilkår 2021

Det er gjennomført en årlig revisjon av vilkårene for helseforsikringen. I år er det gjort flere mindre endringer for å forbedre språk, tydeliggjøre innholdet i vilkårene samt å forbedre skadeoppgjørsprosessen. 

Mer om endringene her

Spørsmål og svar