Personforsikring

Pakken med det meste!

forsikringspakke.jpg

Personforsikring er tre forsikringer i ett og dekker deg ved:

  • Ulykke
  • Kritisk Sykdom
  • Dødsfall 

Forsikringen kan du beholde ut det året du fyller 67 år.

Ulykke

Forsikringssummen er på kr 1 million og den dekker deg ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke.

Kritisk sykdom

Forsikringssummen er på kr 100 000 og er en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som f.eks: hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlig kreft, Parkinson m.m.

Dødsfall

Forsikringssummen er på kr 500 000 og vil bli utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Spørsmål og svar