Studentforsikring

Som student i NJ har du to gratis forsikringer.

studentforsikring.jpg

Ulykkesforsikring

Hvis du skulle komme ut for en ulykke er du dekket for: 

 • Medisinsk invaliditet
  - forsikringssum kr 500 000
 • Behandlingsutgifter
  - inntil kr 25 000
 • Benbrudd og brannskader
  - inntil kr 10 000
 • Sykehuspenger
  - kr 500 pr dag etter 5. døgn

Tyveriforsikring

Forsikringen dekker tyveri av mobil, PC og nettbrett inntil kr 20 000. Egenandelen er 10 % av skaden, minimum kr 1 000.

Spørsmål og svar