Ulykkesforsikring

Skader du deg i en ulykke kan det bli utfordrende for økonomien. NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen.

Spørsmål og svar