Ulykkesforsikring

Skader du deg i en ulykke kan det bli utfordrende for økonomien. NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen.

 

 

 

Forsikringssummer

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn
Medlem 30 G    
Medlem med ektefelle/samboer  15 G 15 G  
Medlem med barn*  15 G   15 G
Medlem med ektefelle/samboer og barn* 10 G 10 G 10 G
* Forsikringssummen gjelder per barn.      

Spørsmål og svar