Kontorforsikring

Har du eget kontorlokale eller sammen med andre så bør du tegne NJs kontorforsikring.

brann i lokaler.jpg

NJs kontorforsikring dekker skader på utstyr, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter også kontoransvar. 

Du kan velge mellom kr 250 000 og kr 500 000 i forsikringssum.

Spørsmål og svar