Sykeavbruddsforsikring

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. NJs sykeavbruddforsikring dekker opp tapet ditt så lenge du er 100% sykemeldt.

sykeavbrydd.jpg

Er du selvstendig næringsdrivende har du i tillegg begrensende rettigheter fra det offentlige når du blir syk. Du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, men sykepengene er begrenset til 80 % av pensjonsgivende inntekt – maksimalt 6G (kr 744 168). Dette tilsvarer maksimalt kr 595 334.

NJs sykeavbruddforsikring kan benyttes til å dekke:

  • Bortfall av inntekt
  • Faste driftsutgifter

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 250 til kr 1000 per dag.

Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet.

Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Spørsmål og svar