Verdigjenstandforsikring

Har du verdifullt kamerautstyr som du bruker i jobben din så er det viktig å ha forsikring på det.

verdigjenstand.jpg

Nå får du forsikret utstyret ditt via NJ Forsikring, og så lenge du holder deg innenfor forsikringssummen du har valgt trenger du ikke varsle når du skifter ut utstyr.

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på forsikret gjenstand.

Du kan velge mellom forsikringssum på kr 50 000, kr 100 000 og kr 150 000.

Merk at du må ha organisasjonsnummer for å kjøpe forsikringen.

Spørsmål og svar