Reise

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn frem til første hovedforfall etter fylte 21 år.

Reiseforsikringen inkluderer blant annet: 

  • Ubegrenset dekning for reisesyke og hjemtransport
  • Ubegrenset dekning på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Avbestilling inntil kr 200 000 for enkeltperson, og kr 300 000 for familie
  • Kr 50 000 i egenandel ved skade på leiebil på feriereise med minst én overnatting
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000 

Fra og med 1. januar 2024 får du SmartDelay+ inkludert i reiseforsikringen. Da får du tilgang til flyplasslounge hvis flyet ditt er mer enn én time forsinket. Det gjelder enten du er på ferie eller forretningsreise. Hvis det ikke er mulig eller ønskelig med lounge på flyplassen kan du velge å få kontant utbetaling som du kan bruke på hva du vil. Registrering av flighten må være gjort senest 2 timer før flyets planlagte avreise. 

Eyr: Norsk online-lege på reisen

Har du kjøpt Reiseforsikring, og er på reise utenfor landet du bor i?

Ved skade/sykdom får du gratis hjelp av norsk lege via mobilen:

  • Logg inn med Eyr-appen eller www.eyr.md/reiseforsikring
  • Logg inn med BankID
  • Velg Gouda
  • Kode: eyrbusiness​

Er du frilanser og skal på jobbreise?

Du får dekket avbestilling av tjenestereiser før reisen har startet, og tap av/skade på reisegods som du som frilanser selv er økonomisk ansvarlig for.

Obs! Krigsrisiko

Gouda leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Gouda kan likevel gi tilbud om utvidelse til å dekke krigsrisiko for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Ta kontakt med NJ Forsikring, så hjelper vi deg.

Spørsmål og svar