Reise

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år.

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Ubegrenset egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset sum for avbestilling
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000

Obs! Krigsrisiko

Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan allikevel gi tilbud om utvidelse til å dekke krigsrisiko for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Ta kontakt med NJ Forsikring.

Obs! Det globale reiserådet oppheves fra 1. oktober. Utenriksdepartementet går da tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være en del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet. Les mer her.

Covid-19

Reiser til røde land frarådes av UD. Har du behov for å foreta en helt nødvendig tjenestereise? Ta kontakt med NJ Forsikring.

Spørsmål og svar