Reise

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år.

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Ubegrenset egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset sum for avbestilling
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000

Obs! Krigsrisiko

Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan allikevel gi tilbud om utvidelse til å dekke krigsrisiko for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Ta kontakt med NJ Forsikring.

Obs! For tiden er det begrensninger i dekningen til reiseforsikringen, dette som følge av Utenriksdepartementets reiseråd for utenlandsreiser (les mer her). Forsikringen vil ikke være gyldig på utenlandsreiser så lenge det foreligger reiseråd fra UD. Når reiserådet opphører vil forsikringen gjelde som normalt. 

Covid-19

Reiser til røde land frarådes av UD. Har du behov for å foreta en helt nødvendig tjenestereise? Ta kontakt med NJ Forsikring.

Spørsmål og svar