Reise

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år.

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Ubegrenset egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset sum for avbestilling
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000

Skal du på reise i forbindelse med jobb?

Forsikringen gjelder også for medlemmet på jobbreise, men vær oppmerksom på at avbestilling av reise, egenandel på leiebil og yrkesløsøre ikke er dekket.

Obs! Krigsrisiko

Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan allikevel gi tilbud om utvidelse til å dekke krigsrisiko for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Ta kontakt med NJ Forsikring.

Produktark

Spørsmål og svar