Din viktigste forsikring

Er du klar over hvor mye du mister i inntekt hvis du ikke lenger kan jobbe? Gapet mellom lønn og uføretrygd er ekstra stort hvis du tjener godt.

Flere og flere blir uføre, og økningen er størst blant unge (kilde: SSB). Å bli ufør er en tøff belasting, både fysisk og emosjonelt. Det påvirker både deg og dine nærmeste, og ikke minst rammer det økonomien. Ingen kan forsikre seg mot å bli syk eller skadet, men vi kan forsikre oss mot noen av konsekvensene. Det er her uføreforsikringen kommer inn, som et sikkerhetsnett for din fremtidige inntekt.

Klarer du deg med halv lønn?

Utgiftene forsvinner ikke. Har du tenkt på hvillken levestandard du ønsker å ha frem mot pensjonsalderen? Uføreforsikring er trolig din viktigste forsikring.

Uføretrygden du får fra NAV ved uførhet er i utgangspunktet rundt 66 prosent av lønnen din - før skatt. Men tjener du mer enn 6G, som er 744 168 kroner, blir ikke dette tatt med i beregningsgrunnlaget.

Mange er ikke er klar over at prosentsatsen på 66 prosent bare gjelder lønn opptil 6G. Dette tilsvarer en utbetaling på 491 150 kroner. Jo mer du tjener, jo mer har du å tape.

  • Om du for eksempel tjener 500 000 kroner, vil uføretrygden du får fra NAV være på 330 000 kroner. Det tilsvarer 66 prosent av lønnen.
  • Om du tjener 800 000 kroner, vil uføretrygden du får fra staten være på 491 150 kroner. Det  tilsvarer bare ca 61 prosent av lønnen.
  • Om du tjener 1,5 millioner kroner, vil uføretrygden du får fra staten være på 491 150 kroner. Det tilsvarer bare ca 33 prosent av lønnen.
Uføregrafikk_eksempel_500.png
Uføregrafikk_eksempel_800_2024.png
Uføregrafikk_eksempel_1500_2024.png

Hvis du blir ufør – hvordan skal du betjene lånet ditt?

Har du boliglån, vil uføreforsikringen hjelpe deg med å betjene lånet, slik at du og familien kan bli boende.

Hva med forsikringer gjennom jobb? Er det ikke nok?

Noen har uførepensjon/forsikring gjennom jobben. Forsikringene gjennom arbeidsgiver er som oftest ikke tilstrekkelig alene hvis du blir ufør. Og skifter du jobb kan betingelsene for uføreforsikringen endre seg. Derfor anbefaler vi å ha en uavhengig uføreforsikring. 

Men det er så dyrt! Hvor kan jeg spare penger på dette?

Uføreforsikring er forholdsvis kostbart. Heldigvis kan du spare store summer på å kjøpe uføreforsikring gjennom medlemskapet ditt.

Vi kan hjelpe deg

Er du usikker på hva du har behov for? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Ring oss på tlf. 22 20 11 10 eller kontakt oss her.