Kort ned ventetiden med helseforsikring

En helseforsikring gir flere fordeler.

Vond-legg_171545206.jpg

Rask tilgang til behandling

Med forsikringen kan du få rask tilgang til medisinske tjenester som undersøkelse hos lege/spesialist, operasjon og gjenopptrening. Forsikringen omfatter også fysikalsk behandling og psykologhjelp. Mange behandlinger er det lang ventetid på. For eksempel må mange vente i 2-3 måneder på MR-undersøkelse. 

Raskere tilbake til hverdagen

Når du kommer raskt til undersøkelse og får riktig behandling, er sjansen større for at du unngår en lengre sykmeldingsperiode. Da kommer du raskere tilbake til jobb og hverdagen.  

Slik bruker du forsikringen 

Du benytter forsikringen ved å klikke deg inn på «Meld skade» her på forsikringsportalen og velge «Helseforsikring».