Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt om det brenner- kjøp heller rimelig innboforsikring! NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet.

innboforsikring.jpg

Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand. Forsikringen gjelder også barn som bor hjemme eller som pga utdanning/førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret. 

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Brann og nedsoting
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Naturskade
  • Vannskade etter rørbrudd
  • Tyveri, ran, overfall og hærverk
  • Rettslig erstatningsansvar
  • Rettshjelp
  • Sykkeltyveri

Innbo ekstra og uflaksforsikring

Vår innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

Produktark

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 750 000, kr 1 500 000, kr 2 000 000 og kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Egenandelen ved skade er kun kr 3 000.

 

Spørsmål og svar