Studentforsikring

Som student i NJ har du to gratis forsikringer.

studentforsikring.jpg

Ulykkesforsikring

Hvis du skulle komme ut for en ulykke er du dekket for: 

 • Medisinsk invaliditet
  - forsikringssum kr 500 000
 • Behandlingsutgifter
  - inntil kr 25 000
 • Benbrudd og brannskader
  - inntil kr 10 000
 • Sykehuspenger
  - kr 500 pr dag etter 5. døgn

Tyveriforsikring

Forsikringen dekker tyveri av mobil, PC og nettbrett inntil kr 20 000. Egenandelen er 10 % av skaden, minimum kr 1 000.

Trenger du flere forsikringer?

Se forbundets egen innboforsikring for studenter.
Denne dekker dine eiendeler i studietiden med inntil kr 300 000.

Øvrige forsikringer

Hvis du har behov for en høyere forsikringssum på innboforsikringen enn kr 300 000, kan du kjøpe NJs ordinære innboforsikring. Her kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Du kan selvfølgelig også kjøpe alle NJs øvrige forsikringer til vanlig medlemspris.

Sjekk ut vår studentbrosjyre

Har du råd til å kjøpe alt nytt? Eller hadde det vært greit å få dekket tapet av en forsikring?

Forsikring høres kanskje kjedelig og vanskelig ut, men det hele handler om å ha økonomisk trygghet i hverdagen – allerede nå – selv om du er ung og har hele livet foran deg.

Les brosjyren her

studentforsikring.jpg

Spørsmål og svar